ช่องทางการติดต่อ


หากมีสิ่งใดที่เราช่วยท่านได้ติดต่อได้ที่  

 

Kitti Islam
( กิตติ อิสลาม )


General Secretary of Phuket Islamic Council 


 

E-mail:kitti.30.2509@gmail.com
Tel: 087-888-7572

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน / ผู้ดูแลเว็ป

 

musliminphuket@hotmail.com

สำนักงาน โทร,fax
  082-179-3977, 076-377-546 / 
085-880-9998

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

ทำเนียบมัสยิดในภูเก็ต